30 T12
2022

Thư mời chào giá Dịch vụ thu gom, xử lý chất thải y tế năm 2023

Thư mời chào giá Dịch vụ thu gom, xử lý chất thải y tế năm 2023

Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương xin gửi lời chào đến các Công ty dịch vụ thu gom, xử lý chất thải y tế.

Bệnh viện có kế hoạch xử lý chất thải y tế năm 2023 bằng nguồn thu dịch vụ, khám chữa bệnh của Bệnh viện.

Quý Công ty quan tâm xin mời tham gia chào giá.

Nội dung chi tiết thư mời xem tại đây.

Trân trọng.