15 T07
2021

Thư mời chào giá hóa chất sát khuẩn và hóa chất xét nghiệm năm 2021-2022

Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương xin gửi đến các Công ty cung cấp trang thiết bị y tế lời chào trân trọng nhất. Bệnh viện có nhu cầu mua sắm hóa chất sát khuẩn và hóa chất xét nghiệm phục vụ nhu cầu chuyên môn năm 2021-2022.

Bệnh viện xin gửi đến Quý Công ty quan tâm:

- Thư mời chào giá tại đây.

- Danh mục mua sắm tại đây.

Trân trọng cảm ơn.