05 T03
2021

Thư mời chào giá Máy thở, Ống soi mềm thanh quản

Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương đang có kế hoạch mua sắm 01 Máy thở xâm nhập và không xâm nhập, 01 Ống soi mềm thanh quản hạ họng bằng nguồn kinh phí ủng hộ  phòng chống dịch bệnh Covid-19 từ Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Ban Cứu trợ Trung ương và nguồn thu dịch vụ khám, chữa bệnh của Bệnh viện.

Bệnh viện gửi đến Quý Công ty quan tâm Thư mời chào giá: Máy thở; Ống nội soi mềm

Yêu cầu chi tiết: Máy thở; Ống nội soi mềm

Trân trọng cảm ơn.