24 T05
2023

Thư mời chào giá "Tư vấn lập kế hoạch thuê phần mềm quản lý bệnh viện"

Kính gửi: Các Công ty Tư vấn phần mềm

Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương xin gửi lời chào trân trọng đến các Công ty cung cấp dịch vụ tư vấn phần mềm tin học.

Bệnh viện đang có kế hoạch thuê nâng cấp, mở rộng phần mềm quản lý bệnh viện. Quý Công ty quan tâm xin mời tham gia chào giá "Tư vấn lập kế hoạch thuê phần mềm quản lý bệnh viện".

Chi tiết Thư mời xem tại đây.

Trân trọng cảm ơn.