Bác sỹ: Lê Thị Thu Hà

Chuyên Khoa: Tai Mũi Họng 

Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Chương trình đào tạo:

- 2003: Thạc sỹ, Bác sỹ Tai mũi họng Trường Đại học Y Hà Nội,

- 2018: Bác sỹ  Chuyên khoa 2 Tai mũi  họng  Trường Đại học   Y Hà Nội

Kinh nghiệm:

- 15 năm kinh nghiệm trong chuyên ngành Tai mũi họng,  phẫu thuật tai.

Lĩnh vực chuyên sâu:

- Khám và điều trị các bệnh lý   tai mũi họng

- Phẫu thuật các bệnh về tai xương chũm

Hội viên:

- Hội Tai Mũi Họng Hà Nội

- Hội Tai Mũi Họng Việt Nam

Đội ngũ chuyên gia khoa
Thông tin bác sĩ

Chuyên Khoa: Tai Mũi Họng

  • Chức danh:
    Bác sĩ
  • Chuyên khoa:
    Khoa Tai