TS-BS: Nguyễn Thị Tố Uyên

Chuyên Khoa: Tai Mũi Họng

Ngoại ngữ:  Tiếng Anh: Đại học tại chức, B2

                  Tiếng Pháp: DELF B1

Chương trình đào tạo:

- 1998: Bác sỹ đa khoa, Trường Đại học Y Hà Nội,

- 2002: Bác sỹ nội trú, Thạc sỹ, Bác sỹ chuyên khoa cấp I chuyên ngành Tai Mũi Họng, Trường Đại học Y Hà nội.

- 2008: FFI (Bác sỹ nội trú), Cộng hòa Pháp.

- 2019:  Tiến sỹ chuyên ngành Tai Mũi Họng, Trường ĐH Y Hà nội.

- Các khóa đào tạo chuyên ngành Tai Mũi Họng tại nước ngoài: Thái Lan (2001), Pháp (2008), Mỹ (2016), Singapore…

Kinh nghiệm:

- 22 năm kinh nghiệm chuyên ngành Tai Mũi Họng và phẫu thuật đầu cổ.

- 18 năm kinh nghiệm chuyên khoa Tai – Tai Thần kinh, Thính học, Tiền đình.

Lĩnh vực chuyên sâu:

- Khám, điều trị nội khoa và phẫu thuật các bệnh lý cơ bản chuyên khoa Tai Mũi Họng.

- Phẫu thuật các bệnh lý Tai, Tai Thần kinh.

- Chẩn đoán, điều trị, tư vấn các bệnh lý giảm sức nghe, ù tai, rối loạn tiền đình.

Hội viên:

- Hội Tai Mũi Họng Hà Nội.

- Hội Tai Mũi Họng Việt Nam.

Đội ngũ chuyên gia khoa
Thông tin bác sĩ

Chuyên Khoa: Tai Mũi Họng

  • Chức danh:
    Bác sĩ
  • Chuyên khoa:
    Khoa Tai