Thạc sỹ, BSC. Lưu Vân Anh

Thạc sỹ, Bác sỹ  Lưu Vân Anh.  

Chuyên khoa tai mũi họng

Ngoại ngữ:  Tiếng Anh

Quá trình đào tạo

- 1993 tốt nghiệp Bs trường dhy Hà nội. 

- 1996 đến nay công tác tại Bv Tmh tw

Kinh nghiệm công tác

- 24 năm chuyên ngành Tmh

- 7 năm kinh nghiệm chuyên sâu Tai mũi họng trẻ em 

Hội viên hội Tmh Hà nội và Tai Mũi Họng Việt nam

Thông tin bác sĩ

Chuyên khoa tai mũi họng

  • Chức danh:
    Bác sĩ
  • Chuyên khoa:
    Khoa khám bệnh