TS-BSC. Phạm Thị Bích Thủy

Chuyên Khoa:Tai Mũi Họng

Ngoại ngữ : Tiếng AnhC;Tiếng pháp C

Chương trình đào tạo:

-1998: Bác sĩ đa khoa trường Đại học Y Hà nội

-2003: Bác sĩ nội trú chuyên ngành Tai Mũi Họng, Trường Đại học Y Hà nội

-2012: Tiến sĩ chuyên ngành Tai Mũi Họng

Kinh nghiệm:

- Khám và điều trị các bệnh lý Tai Mũi Họng

Thông tin bác sĩ

Chuyên Khoa:Tai Mũi Họng

  • Chức danh:
    Bác sĩ
  • Chuyên khoa:
    Khoa khám bệnh