14 T11
2019

Thông báo chiêu sinh lớp đào tạo Bác sĩ định hướng chuyên khoa Tai Mũi Họng khóa IX

Trung tâm ĐT - CĐT, Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương thông báo kế hoạch chiêu sinh lớp đào tạo  Bác sĩ định hướng chuyên khoa Tai Mũi Họng khóa IX (2016-2017) và các khóa đào tạo bổ túc tay nghề thực hành cho cán bộ y tế chuyên khoa Tai Mũi Họng tại bệnh viện.

Chi tiết xem tại đây.