02 T03
2021

Thư mời báo giá dụng cụ, vật tư y tế, hóa chất xét nghiệm và vật tư y tế thông dụng

Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương có kế hoạch mua sắm dụng cụ, vật tư y tế, hóa chất xét nghiệm và vật tư y tế thông dụng năm 2021 bằng nguồn thu dịch vụ khám, chữa bệnh của Bệnh viện.

- Thư mời chi tiết xem tại đây

Quý Công ty quan tâm, Bệnh viện kính mời Quý Công ty tham gia báo giá.

- Danh mục dụng cụ, vật tư y tế, hóa chất xét nghiệm và vật tư y tế thông dụng năm 2021, xem tại đây