Tin tức – sự kiên

Bệnh viện Tai Mũi Họng TW tổ chức Lễ phát động Tăng cường vệ sinh tay 2020
22 T10
2020
Chiều ngày 29/9/2020, Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương đã tổ chức Lễ phát động tăng cường vệ sinh tay và ký cam kết thực hiện vệ sinh tay vì sự an toàn của người bệnh nhằm nâng cao nhận thức cho nhân viên y tế về tầm quan trọng của việc tuân thủ đúng quy định vệ sinh bàn tay trong công tác chăm sóc, điều trị, phòng ngừa nhiễm khuẩn tại bệnh viện.
Xem chi tiết