Tin tức – sự kiện

Tập huấn kỹ năng giao tiếp trong chăm sóc người bệnh
03 T10
2023
Nhằm tiếp tục thực hiện đổi mới phong cách, thái độ phục vụ, nâng cao kỹ năng giao tiếp, ứng xử cho đội ngũ điều dưỡng, kỹ thuật viên, hộ lý và y công của Bệnh viện, hướng tới chăm sóc người bệnh toàn diện, đáp ứng ngày càng tốt hơn sự hài lòng của người bệnh, ngày 30/9/2023, được sự đồng ý của Ban Lãnh đạo Bệnh viện, Chi Hội Điều dưỡng Bệnh viện đã tổ chức “Tập huấn Kỹ năng giao tiếp trong chăm sóc người bệnh”.
Xem chi tiết