Tin tức – sự kiên

Bộ Y tế kiểm tra, đánh giá chất lượng Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương
07 T05
2021
Ngày 23/04/2021, Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương đã đón đoàn kiểm tra của Bộ Y tế do TS Nguyễn Huy Quang – Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Y tế làm trưởng đoàn, tới đánh giá chất lượng Bệnh viện, khảo sát hài lòng của người bệnh, nhân viên y tế và kiểm tra bệnh viện an toàn phòng chống dịch Covid- 19.
Xem chi tiết