Bác sỹ Nội trú Nguyễn Thị Huệ

Chuyên Khoa: Tai Mũi Họng

Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Chương trình đào tạo:

- 2007: Bác sỹ Đa khoa Đại học Y Hà Nội,

 - 2011: Bác sỹ nội trú Tai Mũi Họng - Đại học Y Hà Nội

Kinh nghiệm:

- 10 năm kinh nghiệm trong chuyên ngành Tai Mũi Họng.

Lĩnh vực chuyên sâu:

- Khám và điều trị các bệnh lý tai mũi họng và vùng đầu cổ.

- Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ.

Hội viên: Hội Tai Mũi Họng Hà Nội; Hội Tai Mũi Họng  Việt Nam

Thông tin bác sĩ

Chuyên ngành Tai mũi họng

  • Chức danh:
    Bác sĩ
  • Chuyên khoa:
    Khoa Phẫu thuật Tạo hình Thẩm Mỹ