Thạc sỹ, BSC. Nguyễn Nhật Linh

Chuyên Khoa: Tai Mũi Họng

Ngoại ngữ: Tiếng Anh C

Chương trình đào tạo:

- 1992: Bác sỹ đa khoa trường Đại học Y Hà Nội,

- 2002: Thạc sỹ chuyên ngành Tai Mũi Họng, trường Đại học Y Hà nội.

- 2012:  Chuyên khoa Định hướng Phẫu thuật Tạo hình, trường ĐH Y Hà nội.

Kinh nghiệm:

- 22 năm kinh nghiệm chuyên ngành Tai Mũi Họng và phẫu thuật đầu cổ

- 12 năm kinh nghiệm chuyên ngành Phẫu thuật Tạo hình và Thẩm mỹ.

Lĩnh vực chuyên sâu:

- Điều trị các đường rò bẩm sinh trong Tai Mũi Họng và đầu mặt cổ

- Phẫu thuật tuyến giáp

- Phẫu thuật Tạo hình, thẩm mỹ

Hội viên: Hội Tai Mũi Họng Hà Nội; Hội Tai Mũi Họng Việt Nam

Thông tin bác sĩ

Chuyên ngành Tai mũi họng

  • Chức danh:
    Bác sĩ
  • Chuyên khoa:
    Khoa Phẫu thuật Tạo hình Thẩm Mỹ