Tiến sĩ, Bác sỹ Cao cấp: Nguyễn Thị Khánh Vân

Chuyên khoa: Tai Mũi Họng

Ngoại ngữ: tiếng Anh – B2 châu Âu

Đơn vị công tác: Bệnh viện Tai - Mũi - Họng Trung Ương.

Điện thoại di động: 0915 093 389                                           

Email: khanhvantmhtw@gmail.com

Quá trình đào tạo:

-1992: Tốt nghiệp Bác sỹ Đa khoa, Đại học Y Hà Nội

-1994: Tốt nghiệp Bác sỹ chuyên khoa Tai Mũi Họng

-2002: Tốt nghiệp Thạc sỹ  chuyên ngành Tai Mũi Họng, Đại học Y Hà Nội

-2012: Tốt nghiệp Tiến sỹ  chuyên ngành Tai Mũi Họng, Đại học Y Hà Nội

-2018: Đã được công nhận là Bác sỹ Cao Cấp theo các tiêu chuẩn của Bộ Y tế và Bộ Nội vụ.

-Đã tham gia nhiều khóa học chuyên sâu về các lĩnh vực trong chuyên khoa  Tai Mũi Họng ở trong nước và quốc tế.

-Đã tham gia nhiều đề tài nghiên cứu khoa học về các lĩnh vực trong chuyên khoa  Tai Mũi Họng.

Kinh nghiệm:

26 năm kinh nghiệm chuyên ngành Tai Mũi Họng

Lĩnh vực chuyên sâu:

Mũi – xoang, polyp mũi

Thông tin bác sĩ

Chuyên khoa: Mũi – xoang, polyp mũi

  • Chức danh:
    Bác sĩ
  • Chuyên khoa:
    Khoa khám bệnh