Các phòng ban, chức năng

Trung tâm Ung Bướu và Phẫu thuật Đầu-Cổ
20 T11
2019
Trung tâm Ung Bướu và Phẫu thuật Đầu-Cổ Là Trung tâm Lâm sàng mới được thành lập trên cơ sở Khoa Ung Bướu, đơn vị Điều trị hóa chất, giảm đau và đơn vị Xạ trị tai Quyết định số: 367/QĐ- TMH ngày 31/7/2019 của Giám đốc Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương.
Xem chi tiết