20 T11
2019

Trung tâm Ung Bướu và Phẫu thuật Đầu-Cổ

Trung tâm Ung Bướu và Phẫu thuật Đầu-Cổ Là Trung tâm Lâm sàng mới được thành lập trên cơ sở Khoa Ung Bướu, đơn vị Điều trị hóa chất, giảm đau và đơn vị Xạ trị tai Quyết định số: 367/QĐ- TMH ngày 31/7/2019 của Giám đốc Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương.

CÁN BỘ ĐƯƠNG NHIỆM

- PGS.TS.GVCC. Tống Xuân Thắng - Phó Giám đốc Trung Tâm

CÁN BỘ TIỀN NHIỆM

- PGS.TS.BSCC. Lê Minh Kỳ - Giám đốc Trung Tâm

Hiện Nay Trung tâm hoạt động dựa trên các vị trí chức năng, nhiệm vụ cụ thể:

CHỨC NĂNG, NHIÊM VỤ

Vị trí, chức năng:

- Là đơn vị lâm sàng, chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện, có chức năng khám và điều trị bệnh ung thư và các bướu lành thuộc tai mũi họng và đầu cổ liên quan đến tai mũi họng.

- Nhiệm vụ:

a) Khám và phát hiện sớm các bướu lành và khối u ác tính thuộc tai mũi họng và đầu cổ liên quan đến tai mũi họng;

b) Điều trị: - Phẫu thuật điều trị cho các bệnh nhân ung bướu tai mũi họng và đầu cổ liên quan đến tai mũi họng; - Điều trị tia xạ, điều trị hóa chất, điều trị giảm nhẹ triệu chứng cho bệnh nhân ung thư trong tai mũi họng và đầu cổ liên quan đến tai mũi họng;

c) Nghiên cứu khoa học: Tiến hành các công trình nghiên cứu khoa học về phẫu thuật, xạ trị và điều trị hóa chất đối với bệnh lý ung bướu tai mũi họng, đăng tải trên các tạp chí trong nước và quốc tế; Thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học các cấp;

d) Đào tạo: Là cơ sở thực hành chuyên ngành ung bướu trong tai mũi họng và đầu cổ của các cơ sở đào tạo y khoa; Tham gia đào tạo và đào tạo lại chuyên ngành ung bướu tai mũi họng và đầu cổ cho các bác si trên toàn quốc; Phối hợp với các tổ chức, chuyên gia trong nước và quốc tế mở các khóa đào tạo về ung bướu tai mũi họng và đầu cổ liên quan đến tai mũi họng.