20 T11
2019

Phòng Hành chính Quản trị

Phòng Hành chính Quản trị tiền thân là Phòng Quản trị được thành lập từ tháng 9/1969. Đến năm 1986 được đổi tên thành Phòng Hành chính Quản trị như hiện nay.

CÁN BỘ ĐƯƠNG NHIỆM

- ThS.KS. Đỗ Việt Thắng - Trưởng phòng

- CN. Lê Thị Chung - Phó Trưởng phòng

- CN. Chu Thị Kim Anh

- KS. Đặng Tuấn Hưng

- CN. Phạm Nguyên Ngọc

- CN. Đặng Thị Thu Huyền

- CN. Kiều Thùy Linh

- NVKT. Lê Trung Hà

- NV. Đặng Tiến Dự

- NVKT. Phạm Kim Luận

- NVKT. Bùi Trọng Tam

- LX. Nguyễn Anh Tuấn

- LX. Phạm Trọng Quân

- LX. Nguyễn Hoàng Dũng

- LX. Trần Trọng Long

- LX. Vương Tất Tùng

- HL. Lưu Thị Thúy

LÃNH ĐẠO KHOA QUA CÁC THỜI KỲ

Trưởng phòng :

- Ông Vũ Văn Khái (1969 - 1985)

- Bà Vũ Thị Ái Nguyệt (1986 1990)

- CN. Phạm Hồng Lợi (1999 - 2012)

- ThS. Đỗ Việt Thắng(Từ năm 2012 đến nay)

Phó Trương phòng :

- Ông Nguyễn Trọng Chinh (1986 - 1998)

- Ông Phạm Xuân Hải (1986 - 2006)

- CN. Lê Thị Chung (Từ năm 2014 đến nay )

- KS. Vũ Hồng Quân

- ThS.KS. Đỗ Hồng Quân

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

- Công tác Hành chính văn thư liên lạc

- Công tác Vận chuyển bệnh nhân, đưa đón cán bộ đi công tác.

- Công tác Điện nước sinh hoạt.

- Công tác cung ứng vật tư văn phòng, văn phòng phẩm.

- Công tác Vệ sinh ngoại cảnh.

- Công tác Bảo vệ.

- Công tác sửa chữa, xây dựng cơ sở hạ tầng, thực hiện các dự án xây dựng, cải tạo, nâng cấp mở rộng Bệnh viện.

NHỮNG THÀNH TỰU CƠ BẢN

Tập thể:

- Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế năm 2008, 2012, 2014, 2016.

- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2013.

- Tổ lao động giỏi (lao động tiên tiến) liên tục từ ngày thành lập đến nay.

Cá nhân:

- Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế cho Ths. Đỗ Việt Thắng năm 2009, 2014, 2015, 2018; cho KS. Vũ Hồng Quân năm 2014, 2016; cho CN. Lê Thị Chung năm 2016; cho CN. Phạm Nguyên Ngọc năm 2015, 2016

- Bằng khen của Công đoàn Y tế Việt Nam cho Ths. Đỗ Việt Thắng năm 2017; cho CN. Lê Thị Chung năm 2015.

- Bằng khen của Học viện Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh cho Ths. Đỗ Việt Thắng năm 2017

* Cá nhân: - Hàng năm đều có cá nhân đạt danh hiệu Chiến si thi đua cấp cơ sở.