20 T11
2019

Phòng Công tác Xã hội

Phòng Công tác Xã hội được thành lập trên sơ sở Tổ chăm sóc khách hàng theo Quyết định số: 369/QĐ- TMH, ngày 31/7/2019 của Giám đốc Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương.

CÁN BỘ ĐƯƠNG NHIỆM

- ThS. Phạm Thanh Hương – Phó trưởng phòng

- NVTV.CSKH. Nguyễn Thị Hồng Anh

- NVTV.CSKH. Vũ Kim Chi

- NVTV.CSKH. Nguyễn Thị Duân

- NVTV.CSKH. Lê Trung Hải

- NVTV.CSKH. Đặng Thị Huế

- NVTV.CSKH. Nguyễn Thị Minh Huệ

- NVTV.CSKH. Đặng Thị Huệ

- NVTV.CSKH. Bùi Thanh Hương

- NVTV.CSKH. Nguyễn Thị Hường

- NVTV.CSKH. Hoàng Thu Hường

- NVTV.CSKH. Trịnh Kim Ngân

- NVTV.CSKH. Nguyễn Đình Phúc

- NVTV.CSKH. Phạm Thị Quỳnh

- NVTV.CSKH. Phạm Thị Minh Thu

 

CHƯC NĂNG NHIỆM VỤ

Gồm các bộ phận: Tổ Hỗ trợ người bệnh; Tổ Thông tin, truyền thông và giáo dục sức khỏe; Tổ Vận động và tiếp nhận tài trợ; Mạng lưới công tác xã hội tại Bệnh viện.

Chức năng:

- Phòng Công tác xã hội là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện, giúp Giám đốc bệnh viện quản lý và tổ chức các hoạt động công tác xã hội trong bệnh viện. Nhiệm vụ:

- Hỗ trợ, tư vấn giải quyết các vấn đề về công tác xã hội cho người bệnh, người nhà người bệnh và nhân viên y tế trong quá trình khám bệnh, chữa bệnh;

- Làm đầu mối phối hợp với các đơn vị trong và ngoài bệnh viện tổ chức các sự kiện, truyền thông, quảng bá hình ảnh và các hoạt động của bệnh viện tới cộng đồng và xã hội, phổ biến, giáo dục pháp luật trong linh vực y tế;

- Vận động tài trợ về kinh phí, vật chất để hỗ trợ người bệnh có hoàn cảnh khó khăn và các hoạt động của bệnh viện;

- Tham gia đào tạo, bồi dưỡng, hướng dẫn thực hành, tập huấn kiến thức về công tác xã hội cho học sinh, sinh viên, nhân viên y tế và người làm việc về công tác xã hội tại bệnh viện;

- Tổ chức, quản lý mạng lưới, cộng tác viên, tình nguyện viên tham gia công tác xã hội tại bệnh viện;

- Tham gia tổ chức các hoạt động công tác xã hội tại cộng đồng;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc bệnh viện giao.