20 T11
2019

Phòng Vật tư Thiết bị y tế

Phòng Vật tư Thiết bị Y tế được thành lập từ năm 1979.

+ Năm 1979-1986 lấy tên là Phòng Vật tư

+ Năm 1986-2003 đổi tên là Phòng Vật tư kỹ thuật.

+ Năm 2003 đến nay đổi tên thành Phòng Vật tư Thiết bị y tế

CÁN BỘ ĐƯƠNG NHIỆM

- ThS. Đỗ Việt Thắng - Phó giám đốc, Phụ trách phòng

- NVKT. Phạm Danh Quân

- NVKT. Lê Hoàng Tuấn

- NVKT. Nguyễn Nguyên Hưng

- NVKT. Trần Trung Dũng

- KS. Vũ Quang Hưng

- KS. Phạm Văn Nhung

- KS. Phạm Trường Giang

LÃNH ĐẠO KHOA QUA CÁC THỜI KỲ

Trưởng phòng:

- KS.Nguyễn Trường Thọ (1979 – 2005)

- KS. Phạm Hạ Hồi (2005 – 2018)

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

- Tham mưu giúp Giám đốc tổng hợp, xây dựng kế hoạch cung ứng, mua sắm, đấu thầu các dụng cụ, hóa chất, vật tư y tế tiêu hao hàng năm của Bệnh viện.

- Quản lý, theo dõi các trang thiết bị, dụng cụ, vật tư y tế của Bệnh viện.

- Kiểm kê, thanh lý trang thiết bị, dụng cụ, vật tư y tế của Bệnh viện.

- Bảo dưỡng, bảo trì, kiểm định, sửa chữa các dụng cụ, trang thiết bị y tế.

- Tổ chức tập huấn cho các nhân viên sử dụng thiết bị y tế.

- Tham gia đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác với các tổ chức trong và ngoài nước.

- Mua sắm TTB y tế thường xuyên; mua sắm TTBYT thông qua dự án.

NHỮNG THÀNH TỰU CƠ BẢN

- Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế: năm 1985 về đề tài Máy đo điện vị giác.

- Bằng khen của Bộ Trưởng Bộ Y tế tặng tập thể lao động xuất sắc cho Phòng Vật tư Thiết bị Y tế các năm : 2014, 2015, 2016, 2017, 2018.

- Bằng khen của Bộ Trưởng Bộ Y tế tặng Phòng Vật tư Thiết bị Y tế vì đã có nhiều thành tích trong quá trình xây dưng và phát triển Bệnh viện.

- Bằng khen của Hội Thiết bị Y tế Việt Nam tặng Phòng Vật tư Thiết bị Y tế và cá nhân Ông Phạm Hạ Hồi vì đã có nhiều đóng góp trong công tác hội.

- Bằng khen của Bộ Trưởng Bộ Y tế tặng cá nhân Ông Phạm Danh Quân năm 2017, 2018.