20 T11
2019

Bộ môn Tai Mũi Họng

CÁN BỘ ĐƯƠNG NHIỆM

- PGS.TS.BS.GVCC. Phạm Tuấn Cảnh

- PGS.TS.BS.GVCC. Tống Xuân Thắng

- PGS.TS.GVCC. Nguyễn Quang Trung

- GS.TS, GVCC. Nguyễn Đình Phúc

- PGS.TS, GVCC. Lương Thị Minh Hương

- PGS.TS. GVCC. Phạm Trần Anh

- PGS.TS. Cao Minh Thành

- PGS.TS. Lê Công Định

- PGS.TS. Phạm Thị Bích Đào

- TS. Đào Trung Dũng

- TS. BS.GV. Nguyễn Thị Tố Uyên

- ThS.BS.GVC. Nguyễn Công Thành

- ThS. BS.GV. Trần Thị Thu Hằng

- ThS. BS.GV. Trần Hải Yến

- BSNT.GV. Lâm Quang Hiệt

- BSNT.GV. Hoàng Thị Hòa Bình

- ThS.BS. Nguyễn Sơn Hà

- ThS. Đỗ Bá Hưng

- ThS. Nguyên Sơn Hà

- TK. Trịnh Thanh Hằng

Lãnh đạo tiền nhiệm:

- GS. Trần Hữu Tước - Chủ nhiệm bộ môn (1946 – 1982)

- GS. Võ Tấn - Phó chủ nhiệm BM (1955 – 1979)

- PGS. Phạm Kim - Phó chủ nhiệm BM (1977 – 1982)

- GS.TS. Ngô Ngọc Liễn - Phụ trách bộ môn (1983 – 1995)

- GS.TS. Ngô Ngọc Liễn - Phó chủ nhiệm BM (1995 – 2007)

- PGS.TS. Phạm Khánh Hòa

- Chủ nhiệm BM (1995 – 2007)

- PGS.TS. Nguyễn Hoàng Sơn- Giáo vụ bộ môn

- GS.TS. Nguyễn Đình Phúc - Chủ nhiệm bộ môn (2007 – 2011)

- PGS.TS. Nguyễn Tấn Phong - Phó chủ nhiệm bộ môn (2007 – 2011)

- PGS.TS. Lương Thị Minh Hương - Chủ nhiệm bộ môn (2011 – 2016)

- PGS.TS.TTND. Võ Thanh Quang - Phó chủ nhiệm bộ môn (2015 – 2018)

Giảng viên kiêm nhiệm

- PGS.TS.BSCC. Võ Thanh Quang

- PGS.TS.BSCC. Quách Thị Cần

- PGS.TS.BSCC. Lương Hồng Châu

- PGS.TS. Lê Minh Kỳ

- TS.BSCC. Nguyễn Thị Khánh Vân

Cán bộ bộ môn là Lãnh đạo tại các đơn vi bệnh viện khác

- PGS.TS. Cao Minh Thành - Trưởng khoa Tai Mũi Họng – BV Đại Học Y Hà Nội (2009 tới nay)

- PGS.TS. Lê Công Định - Trưởng khoa Tai Mũi Họng – BV Bạch Mai (2003 tới nay)

- PGS.TS. Nguyễn Quang Trung - Phó Trưởng khoa Tai Mũi Họng – BV Đại Học Y Hà Nội (2014 tới nay)

- TS. Đào Trung Dũng Trưởng khoa Tai Mũi Họng – Bệnh viện Việt Nam – Cuba (2015 tới nay)

Quá trình hình thành và phát triển

Trước cách mạng Tháng 8 - Đến năm 1935 – 1936, Bộ môn Tai Mũi Họng Trường Đại Học Y Dược Đông Dương được chính thức thành lập. Sau cách mạng Tháng 8 - Tháng 11.1946, Bác si Trần Hữu Tước được cử làm chủ nhiệm Bộ môn Tai Mũi Họng Trường Đại Học Y Dược Đông Dương

Trong kháng chiến chống thực dân Pháp (1947 – 1954) - Bộ môn Tai Mũi Họng xây dựng khoa TMH có 20 – 30 giường bệnh, di chuyển trên nhiều địa điểm thuộc liên khu III, IV, chiến khu Việt Bắc - Đến năm 1950, bộ môn sát nhập với Trường Y si liên khu III – IV đào tạp Y si chuyên khoa TMH Thời kỳ hòa bình - Năm 1955, BS Trần Hữu Tước được phong học hàm Giáo sư

- Từ năm 1959, bộ môn chính thức đào tạo BSCK TMH chính quy khóa đầu tiên.

- Năm 1961, hội TMH Việt Nam được thành lập, GS Trần Hữu Tước và BS Võ Tấn được bầu làm chủ tịch và phó chủ tịch hội.

- Năm 1963, ngành TMH đã thực hiện phân chuyên ngành đầu tiên với 7 chuyên ngành Thời kỳ kháng chiến chống Mỹ (1965 – 1975)

- Từ năm 1969, Bộ môn được phân làm 3 tổ công tác, do đó đảm bảo được yêu cầu và chất lượng trong hoàn cảnh chiến tranh.

- Năm 1969, khoa TMH Bệnh viện Bạch Mai được chuyển thành Bệnh viện Tai Mũi Họng do GS Trần Hữu Tước chủ nhiệm bộ môn làm viện trưởng.

- Năm 1972, Bộ môn TMH hoàn thành sách “Bài giảng TMH”.

- Thời kỳ xây dựng chủ nghia xã hội (Sau năm 1975)

- Năm 1980, GS Võ Tấn chuyển vào xây dựng Bộ môn Tai Mũi Họng Thành phố Hồ Chí Minh

- Năm 1983, GS Trần Hữu Tước, chủ nhiệm bộ môn mất

- Năm 1983, PGS Phạm Kim chuyển công tác làm chủ tịch công đoàn Y tế Việt Nam

- Từ năm 1984 đến 1995, PGS Ngô Ngọc Liễn là Phó chủ nhiệm bộ môn TMH, giữ chức vụ Phụ trách bộ môn.

- Từ năm 1995 đến 1999, PGS Phạm Khánh Hòa là Viện trưởng viện TMH, chủ nhiệm bộ môn.

- Trong khi đó, Bộ môn nhận khối lượng đào tạp đại học và sau đại học ngày càng lớn về cả đối tượng và số lượng. Từ năm 1975, hàng năm đào tạo:

- 43 khóa bác si nội trú bệnh viện: 112 bác sĩ BỘ MÔN TAI MŨI HỌNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI

- 35 khóa nghiên cứu sinh: 67 nghiên cứu sinh, với số lượng tiến si đã tốt nghiệp là 45 tiến sỹ. Trong đó, người bảo vệ trong nước đầu tiên là TS. Trần Tố Dung (1979 – 1984) sau là viện trưởng viện TMH. + 32 khóa chuyên khoa II (trung bình 4 – 8 học viên/năm), 23 khóa chuyên khoa I (tăng gấp đôi từ 17 học viên năm 2016 lên 35 học viên năm 2019), 27 khóa cao học (trung bình 20 học viên/năm), 13 khóa định hướng Tai Mũi Họng (trung bình 30 – 40 học viên/năm)

- Cùng với đó là toàn bộ các sinh viên Y5 đại học luân khoa (600 – 700 sinh viên/năm), các bác si học môn hỗ trợ của CKI, CKII, cao học, nội trú, của các chuyên ngành Răng Hàm Mặt, Mắt, Dị ứng, Y tế cộng đồng, bác si gia đình…

Nhiệm vụ chinh của Bộ môn TMH hiện nay

- Đào tạo đại học và sau đại học thuộc phạm vi chuyên ngành Tai Mũi Họng

- Phối hợp với Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương vác các cơ sở đào tại khác tại BV Bạch Mai, BV Đại Học Y, và bệnh viện Việt Nam – Cuba đào tạo các đối tượng tại trung tâm, các tuyến dưới.

- Đào tạo có địa chỉ theo nhu cầu các chứng chỉ chuyên khoa sâu Tai Mũi Họng - Đảm nhiệm công tác quản lý, khám chữa bệnh, tại các cơ sở của Bộ môn Tai Mũi Họng

Thi đua khen thương

Tập thể

- Tổ lao động xuất sắc 2009, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018

Cá nhân

- Anh hùng lao động: GS. Trần Hữu Tước

- Nhà giáo nhân dân: GS. Võ Tấn

- Huân chương lao động hạng Ba: GS.TS Ngô Ngọc Liễn, GS. TS. Nguyễn Đình Phúc - Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Bằng khen Hội chữ thập đỏ Việt Nam: GS.TS. Ngô Ngọc Liễn

Bằng khen của Bộ Y Tế:

- GS.TS. Ngô Ngọc Liễn; GS.TS. Nguyễn Đình Phúc (2012); BS.CK II. Nguyễn Kim Nghia (2012); PGS.TS. Lương Thị Minh Hương (2012); PGS. TS. Phạm Tuấn Cảnh (2012); Chiến sỹ thi đua cấp Bộ; GS.TS. Nguyễn Đình Phúc; PGS.TS. Lương Thị Minh Hương; PGS.TS. Phạm Tuấn Cảnh;

Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở:

- PGS.TS. Lê Công Định; PGS.TS. Tống Xuân Thắng; PGS.TS. Cao Minh Thành; PGS.TS. Phạm Trần Anh; PGS.TS. Lương Thị Minh Hương; TS. Đào Trung Dũng