Bác sỹ nội trú Phạm Thị Hiền

PHẠM THỊ HIỀN

Bác sỹ nội trú

Chuyên Khoa: Tai Mũi Họng

Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Chương trình đào tạo:

- 2007: Bác sỹ đa khoa Đại học Y Hà Nội

- 2011: Bác sỹ nội trú chuyên ngành Tai Mũi Họng Đại học Y Hà Nội

Kinh nghiệm:

- 10 năm kinh nghiệm chuyên ngành Tai Mũi Họng

- 2 năm kinh nghiệm chuyên ngành Phẫu thuật họng – thanh quản

Lĩnh vực chuyên sâu:

- Điều trị- phẫu thuật các bệnh lý tai mũi họng

- Phẫu thuật họng thanh quản

Hội viên: Hội TMH  Hà Nội – Hội viên  Hội TMH Việt Nam

Thông tin bác sĩ

Chuyên ngành Tai mũi họng

  • Chức danh:
    Bác sĩ
  • Chuyên khoa:
    Khoa họng - Thanh quản