Bác sỹ, Thạc sỹ, Giảng viên chính Trần Hải Yến

TRẦN HẢI YẾN

Bác sỹ - Thạc sỹ - Giảng viên chính

Chuyên Khoa: Tai Mũi Họng

Ngoại ngữ: Tiếng Anh – Nhật

Chương trình đào tạo:

- 1994: Bác sỹ đa khoa Đại học Y Hà Nội

- 1998: Bác sỹ nội trú chuyên ngành Tai Mũi Họng Đại học Y Hà Nội

- 2000: Phẫu thuât tai Đại học Tokoshima Tổng hợp

Kinh nghiệm:

- 24 năm kinh nghiệm chuyên ngành Tai Mũi Họng

- 13 năm kinh nghiệm chuyên ngành Phẫu thuật họng – thanh quản

Lĩnh vực chuyên sâu:

- Điều trị- phẫu thuật các bệnh lý tai mũi họng

- Phẫu thuật họng thanh quản

Hội viên: - Hội TMH  Hà Nội – Hội viên  Hội TMH Việt Nam

Thông tin bác sĩ

Chuyên ngành Tai mũi họng

  • Chức danh:
    Bác sĩ
  • Chuyên khoa:
    Khoa họng - Thanh quản