19 T11
2019

Khoa cấp cứu

Khoa cấp cứu thành lập ngày 14/07/1969. Từ khi thành lập, khoa đã liên tục phát triển, chất lượng cán bộ ngày càng được nâng cao, số giường bệnh tăng lên 67 giường. Tổng số cán bộ 21. Trong đó: 02 Phó giáo sư.Tiến sỹ, 06 Thạc sỹ, 05 cử nhân điều dưỡng đại học, 08 điều dưỡng cao đăng và 01 hộ lý.

CÁN BỘ ĐƯƠNG NHIỆM

- ThS.BSC. Trần Hữu Thắng

- PGS.TS. BSCC. Quách Thị Cần

- ThS.BSC Trần Thị Thu Hiền

- PGS.TS..GVCC. Phạm Trần Anh

- BSNT. Vũ Mạnh Cường

- BSNT. Nguyễn Thị Hoa Hồng

- ThS.BS. Hoàng Ngọc An

- CNĐD. Nguyễn Thị Thu

- CNĐD. Hoàng Thị Như Hoà

- CNĐD. Hoàng Thị Kim Chung

- CNĐD. Dương Thị Duy

- CNĐD. Nguyễn Thị Thu Hiền

- ĐDCĐ. Hoàng Thị Thu Hà

- ĐDTH. Lê Hồng Quân

- ĐDTH. Trịnh Thị Giang

- ĐDTH. Nguyễn Thị Trọng

- ĐDTH. Lê Thị Hồng

- ĐDTH. Bùi Minh Công

- ĐDTH. Nguyễn Thị Giang

- ĐDTH. Nguyễn Thị Tuyết

- HL. Cao Thanh Vân

- HL. Đỗ Thị Mai Phương

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

 - Khoa cấp cứu là khoa lâm sàng điều trị người bệnh nặng, nguy hiểm chức năng sống, về tai mũi họng và vùng đầu mặt cổ liên quan.

– Tổ chức dây chuyền cấp cứu, điều trị, chăm sóc tích cực người bệnh tại khoa và hỗ trợ cấp cứu trong Bệnh viện và tuyến dưới.

- Tham gia nghiên cứu khoa học, đào tạo cán bộ chuyên khoa, công tác chỉ đạo tuyến, tuyên truyền giáo dục sức khỏe tại khoa và cộng đồng.

LÃNH ĐẠO KHOA QUA CÁC THỜI KỲ

Trưởng khoa:

 - BS. Đinh Thị Nguyệt

- PGS. Lê Sỹ Nhơn

- PGS.TS.Phạm Khánh Hòa

- PGS.TS..BSCC. Quách Thị Cần

Phó Trương khoa:

- BS. Lê Thị Duyền

NHỮNG THÀNH TỰU CƠ BẢN

- Số lượng bệnh nhân trung bình điều trị tại khoa hàng năm trên 3000 lượt. Chất lượng điều trị cao, tỷ lệ sử dụng giường bệnh trung bình đạt khoảng 75%. Thời gian điều trị trung bình được rút ngắn. Không có bệnh nhân tử vong.

- Áp dụng phương pháp mới trong điều trị.

- Các sáng kiến cải tiến đã thực hiện.

- Nghiên cứu đề tài cấp bộ: Xây dựng quy trình chẩn đoán và xử trí chảy máu khó cầm sau chấn thương. - Nghiên cứu đề tài cơ sở: Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của viêmmũi xoang có biến chứng ổ mắt (năm 2018).

- Chẩn đoán và xử trí thành công các bệnh lý nhiễm trùng nặng thuộc bệnh lý tai mũi họng,

Danh hiệu thi đua:

Tập thể:

- Tập thể lao động xuất sắc 5 năm liên tục: 2013 - 2018.

- Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế: 2012; 2015; 2017

- Bằng khen của Thủ tướng chính phủ: 2014

- Huân chương Lao động hạng Ba: 2011

Cá nhân:

- PGS.TS.BSCC Quách Thị Cần: Bằng khen của Thủ tướng chính phủ; Thầy thuốc ưu tú; Chiến sỹ thi đua cấp Bộ.

- Ths.BSC. Trần Hữu Thắng, Ths.BS. Hà Minh Lợi: Bằng khen của BộTrưởng Bộ Y  Tế năm 2018, Chiến sỹ thi đua cấp Bộ năm 2018.