20 T11
2019

Khoa Dinh dưỡng - Tiết chế

Tiền thân là tổ Dinh dưỡng trực thuộc phòng Hành chính quản trị.Ngày 16 tháng 05 năm 2005 khoa Dinh dưỡng được thành lập theo quyết định số 93/QĐ – TMH ngày 16/05/2005. Do kỹ sư Phạm Thị Huyền Nga làm trưởng khoa.

CÁN BỘ ĐƯƠNG NHIỆM

- ThS.DD. Phạm Thị Hồng Chiên

- TCNĂ. Nguyễn Thị Minh Hằng

LÃNH ĐẠO KHOA QUA CÁC THỜI KỲ

Phó trưởng khoa:

- KS. Phạm Thị Huyền Nga

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

Nhiệm vụ:

- Tổ chức thực hiện chế độ ăn bệnh lý cho người bệnh trong bệnh viện theo các quy định hiện hành và hỗ trợ dinh dưỡng (đường ruột, đường tinh mạch) cho người bệnh tại các khoa lâm sàng trong bệnh viện.

- Tư vấn và điều trị bằng chế độ dinh dưỡng cho người bệnh.

- Giáo dục truyền thông về dinh dưỡng và an toàn thực phẩm cho người bệnh và các đối tượng khác trong bệnh viện.

- Kiểm tra chất lượng dinh dưỡng, tiết chế, an toàn thực phẩm đối với đơn vị chế biến và cung cấp xuất ăn, dịch vụ ăn, uống trong bệnh viện.

- Nghiên cứu khoa học, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật về dinh dưỡng, tiết chế và an toàn thực phẩm trong điều trị, phòng bệnh và nâng cao sức khỏe.

NHỮNG THÀNH TỰU CƠ BẢN

Khen thương:

Tập Thể:

- Từ năm 2005 đến nay liên tục đạt danh hiệu tập thể lao động giỏi.

Cá nhân:

- KS. Phạm Thị Huyền Nga được Bộ trưởng Bộ Y tế tặng kỷ niệm chương “vì sức khoẻ nhân dân năm 2008”.

- Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn năm 2008.

Phương hướng phát triển thời gian tới:

- Phát triển khoa Dinh dưỡng hoàn thiện nâng cao chất lượng bệnh viện. - Phấn đấu 100% bệnh nhân sau mổ được cung cấp các xuất ăn tới tận giường bệnh.