20 T11
2019

Khoa Chẩn đoán Hình ảnh

Khoa Chẩn đoán Hình ảnh, tiền thân là Tổ X-quang, được thành lập từ ngày 14/7/1969 đồng thời với quyết định thành lập Viện Tai Mũi Họng.

Giai đoạn từ năm 1969 - 1979 Tổ X quang trực thuộc Ban Giám đốc, sinh hoạt cùng với Phòng Khám do Bs. Lê Văn Lợi phụ trách.

CÁN BỘ ĐƯƠNG NHIỆM

- BSCKI.CĐHA Đỗ Anh Tuấn – Trưởng khoa

- BS.CĐHA. Đào Hải Long

- CNKTYH. TRần Việt Hưng

- CNKTYH. Trần Văn Trường

- ThSQLBV. Dương Văn Lâm

- KTV. Nguyễn Ngọc Cảnh

- KTVCĐ. Lê Thanh Hải

- KTVCĐ. Đỗ Thanh Sinh

- KTVTH. Nguyễn Trường Long

- KTVCĐ. Đào Mạnh Hùng

- KTVCĐ. Nguyễn Bá Tuấn Anh

- KTVTC. Nguyễn Quý Hưng

- ĐDTH. Vũ Anh Tuấn

- ĐDTH. Đỗ Tuấn Linh

Các giai đoạn phát triển của khoa:

- Từ năm 1979 - 1980 Tổ X quang - Lý Liệu pháp.

- Từ năm 1980 - 1989 Phòng X quang - Lý Liệu pháp.

- Từ năm 1989 - 2003 Khoa Điện quang - Lý Liệu pháp.

- Từ năm 2003 đến nay Khoa Chẩn đoán Hình ảnh.

LÃNH ĐẠO KHOA QUA CÁC THỜI KỲ

Trưởng khoa:

- BS. Lê Văn Thưởng (1980-1997)

- Đinh Đức Thắng (1998-2017)

Phó Trương khoa:

- KTVCC. Phạm Ngọc Lương

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

- Thực hiện kỹ thuật về chẩn đoán hình ảnh cho chuyên khoa đầu ngành về tai, mũi, họng

- Ưng dụng các kỹ thuật mới trong linh vực chẩn đoán hình ảnh.

- Tham gia đào tạo chuyên khoa

- NCKH và Chỉ đạo Tuyến dưới.

NHỮNG THÀNH TỰU CƠ BẢN

- Số lượng người bệnh đến khám không ngừng tăng, hàng năm khoa tiếp nhận khám và chẩn đoán cho khoảng từ 35 ngàn đến 40 ngàn lượt người bệnh.

- Ưng dụng nhiều kỹ thuật mới trong chẩn đoán hình ảnh chuyên ngành tai mũi họng, bao gồm:

(1) Hệ thống chụp X-quang kỹ thuật số (DR).

(2) Máy chụp cắt lớp vi tính đa dãy đầu dò (MultieSlice- CTScanner).

(3) Hệ thống máy chụp Cộng hưởng từ (MRI) 1.5 Tesla và Hệ thống máy CT-SIM dùng trong lập kế hoạch phục vụ cho hệ thống xạ trị. Hỗ trợ tốt nhất cho các thầy thuốc lâm sàng trong chẩn đoán và điều trị.

- Tham gia các Đề tài NCKH cấp cơ sở “ X quang trong chẩn đoán các khối u ở góc cầu tiểu não bằng phương pháp chụp X quang đặc biệt tiêm thuốc cản quang qua đường tủy sống”.

- Đề tài “ Kỹ thuật chụp lỗ rách sau cải tiến” ; Đề tài “ Kỹ thuật chụp mỏm trâm cải tiến”

Thi đua khen thưởng

Tập thể:

- Huân chương Lao động hạng Ba năm 2014

- Bằng khen của Chính phủ năm 2011

- Bằng khen Bộ Y tế: năm 2008, 2010, 2012, 2013

- Tập thể lao động xuất sắc các năm từ 2008 đến 2013.

Cá nhân

- Huy chương Vì sự nghiệp sức khỏe nhân dân: BS. Đinh Đức Thắng, BS. Lê Văn Thưởng, Y sỹ Lê Đình Thảo, CN. Phạm Ngọc Lương, KTV. Nguyễn Ngọc Cảnh, KTV. Nguyễn Thị Ngọc Thực, BSCKI. Đỗ Anh Tuấn; ThS. Dương Văn Lâm; CN. Trần Việt Hưng; CN. Trần Văn Trường; KTV. Lê Thanh Hải; KTV. Đỗ Thanh Sinh;

- Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở: BS. Đinh Đức Thắng, BS. Lê Văn Thưởng, CN. Phạm Ngọc Lương, KTV. Nguyễn Ngọc Cảnh, CN. Trần Việt Hưng (2013; 2014), BSCKI. Đỗ Anh Tuấn (2015; 2016), ThS. Dương Văn Lâm (2017; 2018).

- Bằng khen của Bộ trưởng BYT: BSCKI. Đinh Đức Thắng; CN. Phạm Ngọc Lương; CN. Trần Việt Hưng (2015); BSCKI. Đỗ Anh Tuấn (2017); ThS. Dương Văn Lâm (2019)

- Bằng khen của Công đoàn Y tế Việt Nam: BS. Lê Văn Thưởng; ThS. Dương Văn Lâm (2018).