02 T02
2021

Khoa khám chữa bệnh theo yêu cầu

Khoa Khám,Chữa bệnh Theo yêu cầu- Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương được thành lập trên cơ sở từ Bộ phận khám Dịch vụ theo yêu cầu thuộc Khoa Khám bệnh, theo Quyết định số: 431/QĐ- TMH, Ngày 14 tháng 08 năm 2020 của Giám đốc bệnh viện.

CƠ CẤU TỔ CHỨC, NHÂN SỰ

Cơ cấu tổ chức:

- Lãnh đạo khoa: Phó trưởng khoa- Phụ trách khoa

- Điều dưỡng trưởng khoa

- Tổ Công đoàn

Đội ngũ Cán bộ đương nhiệm của Khoa: Bao gồm có 14 người, cụ thể:

 - Thạc sĩ, bác sĩ chính: 01 người

-  Điều dưỡng đại học: 03 người

-  Điều dưỡng cao đẳng: 09 người

-  Hộ lý: 01

Thạc sĩ, Bác sĩ chính.Nguyễn Nhật Linh

Phó trưởng khoa, Phụ trách khoa

- Ths,Bsc. Nguyễn Nhật Linh

- CNĐD. Phạm Văn Hiệp

- ĐDCĐ.Nguyễn Thị Thanh Trà

- ĐDCĐ.Đỗ Thị Trà My

- ĐDCĐ.Nguyễn Du Khánh

- ĐDCĐ.Dương Tuấn Anh

- ĐDCĐ.Hoàng Ngọc Phương

- ĐDCĐ.Lê Nam Phương

- ĐDCĐ.Phạm Thị Hằng

- ĐDCĐ.Phạm Thị Phương

- ĐDCĐ.Đinh Thị Kim Anh

- CNĐD.Nguyễn Bích Hường

- CNĐD.Lê Tự Minh Hoàng

- HL. Vũ Thị Bích Nga

Đội ngũ Cán bộ kiêm nhiệm:

Là các Giáo sư, Phó giáo sư, các Bác sỹ CKII, Bác sỹ cao cấp, đã và đang công tác và giữ các vị trí quản lý cấp Bệnh viện, Bộ Môn, lãnh đạo các khoa của bệnh viện. Đây là những BS đã có thời gian dài công tác tại Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương và Bộ môn Tai Mũi Họng Trường Đại học Y Hà Nội, có nhiều kinh nghiệm chuyên sâu trực tiếp tham gia khám và điều trị.

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

Chức năng của khoa:

Khoa Khám,Chữa bệnh Theo yêu cầu là một đơn vị lâm sàng của Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương, chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện, có chức năng khám và điều trị, tư vấn và chăm sóc người bệnh thuộc lĩnh vực Tai mũi họng và đầu cổ liên quan đến tai mũi họng.

Tham gia công tác Hợp tác quốc tế, chỉ đạo tuyến dưới, nghiên cứu khoa học; đào tạo cán bộ chuyên khoa; tham gia truyền thông giáo dục sức khoẻ phòng bệnh Tai Mũi Họng tại Khoa và cộng đồng.

Phối hợp với các Khoa, Phòng khác trong Bệnh viện để triển khai và hoàn thành các nhiệm vụ của đơn vị.

Nhiệm vụ của Khoa:

Khám, chẩn đoán, tư vấn, điều trị người bệnh nội trú, ngoại trú cho các bệnh nhân là Người Việt Nam hoặc Người Nước ngoài mắc các bệnh chuyên khoa tai mũi họng và đầu cổ liên quan đến tai mũi họng.

Tham mưu, đề xuất với Ban Lãnh đạo bệnh viện về các giải pháp để thu hút Người bệnh đến khám và điều trị tại khoa.

Tham gia công tác Hợp tác Quốc tế, Đào tạo, Nghiên cứu khoa học, giáo dục sức khỏe và chỉ đạo tuyến theo quy định của bệnh viện.       

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Ban Giám đốc bệnh viện.

Đội ngũ Điều dưỡng Khoa KCB theo Yêu cầu

Tên tiếng Việt: KHOA KHÁM CHỮA BỆNH THEO YÊU CẦU

Tên tiếng Anh: Department for required services.

Địa chỉ: Tầng 4-5 Nhà B (Nhà 5 tầng),

Địa chỉ email: Khoakcbtyctmhtw@gmail.com

Fanpage: www.facebook.com/khamchuabenhtheoyeucautaimuihongtw.