16 T03
2020

Khoa Ung bướu

Khoa được thành lập năm 1975 theo Quyết định số 91/ BYT- QĐ ngày 22/3/1975.

CÁN BỘ ĐƯƠNG NHIỆM

- PGS.TS.GVCC. Tống Xuân Thắng – Phó trưởng khoa

- GS.TS. Nguyễn Đình Phúc

- BSCKII. BSC. Hoàng Vũ Giang

- ThS.BSNT. Trần Xuân Bách

- BSNT. Phạm Văn Hữu

- BSNT. Nguyễn Xuân Quang

- BSCK. Phạm Đình Khanh

- ThS YTCC, CNĐD. Nguyễn Phương Hoa

- ThS.DĐ. Hoàng Thị Anh Đào

- ThS.CNCN. Phùng Trung Thành

- CNĐD. Phạm Thị Mai Liên

- CNĐD.Bùi Thị Hà

- CNĐD. Nguyễn Phương Thảo

- CNĐD. Dương Thị Nhạn

- CNĐD. Nguyễn Thị Trang

- CNĐD. Nguyễn Thị Thanh

- ĐDTH. Đỗ Thị Hiền

- ĐDTH. Bùi Tuyết Mai

- ĐDTH. Vũ Hoài Khanh

- HL. Phạm Thị Yến

- HL. Phạm Thị Tú Anh

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

- Điều trị bệnh lý Tai Mũi Họng và chuyên sâu khối u vùng đầu - cổ bằng các phương pháp phẫu thuật, hóa chất, tia xạ...

- Nghiên cứu khoa học và đào tạo cán bộ về chuyên ngành ung bướu tai mũi họng. Áp dụng những tiến bộ mới vào chẩn đoán và điều trị.

- Tham gia các công tác khác của Bệnh viên Tai Mũi Họng và Bộ môn Tai Mũi Họng; Công tác chỉ đạo tuyến; Hợp tác trong nước và quốc tế.

LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN

- Khoa được thành lập năm 1975 theo Quyết định số 91/ BYT- QĐ ngày 22/3/1975.

- Tên khoa qua các thời kỳ:

+ Từ năm 1972-1979 là Khoa Ung thư Tai Mũi Họng,

+ Từ năm 1980-2004 là Khoa B1,

+ Từ năm 2005 đổi tên thành khoa Ung bướu.

LÃNH ĐẠO KHOA QUA CÁC THỜI KỲ

- GS. Trần Hữu Tước (1972)

- GS. Trần Hữu Tuân (1980)

- BS. Phạm Thị Cư (1996)

- GS-TS, GVCC. Nguyễn Đình Phúc

NHỮNG THÀNH TỰU CƠ BẢN

- Khám, điều trị, phẫu thuật thành công các bệnh lý tai mũi họngvùng đầu- cổ

- Đề tài NCKH cấp Bộ: Nghiên cứu ứng dụng phẫu thuật nôi soi điều trị u nhú mũi xoang, Nghiên cứu điều trị ung thư thanh quản bằng vi phẫu thuật laser CO2,

- Đề tài NCKH cấp nhà nước: Nghiên cứu gen virus EBV trong mô sinh thiết ung thư vòm mũi họng; Ưng dụng phẫu thuật nội soi mũi xoang có sử dụng định vị 3 chiều trong điều trị khối u mũi xoang.

Danh hiệu thi đua:

Tập thể:

- Huân chương lao động hạng Ba năm 2011

- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2008

- Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y Tế năm 2007,2010, 2011, 2013

- Hàng năm Khoa luôn đạt được danh hiệu tập thể lao động xuất sắc

Cá nhân:

- Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế: GS Nguyễn Đình Phúc (2008), PGS Lê Minh Kỳ (2007)

- Kỉ niệm chương vì Sức khỏe nhân dân: GS Nguyễn Đình Phúc (2008), YS.Lê Quốc Hùng (2004)

- Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở:

+ PGS.TS.BSCC. Lê Minh Kỳ năm 2013

+ CNĐD Nguyễn Phương Hoa năm 2012, 2013

+ ĐD Dương Thị Nhạn năm 2009

+ ĐD Nguyễn Thị Thanh năm 2010, 2011