20 T11
2019

Khoa Thính- Thanh học

Khoa Thính- Thanh học, tiền thân là Trung tâm Thính- Thanh học và khoa Điếc trẻ em, được thành lập ngày 22 tháng 3 năm 1975.

- Ngày 30/5/2005 khoa được đổi tên thành Khoa Thính học và Thăm dò chức năng. Từ ngày 21/6/2019, để phù hợp với chức năng nhiệm vụ khoa được đổi tên thành Khoa Thính- Thanh học như hiện nay.

CÁN BỘ ĐƯƠNG NHIỆM

- BSCKII.BSC. Phạm Tiến Dũng – Trưởng khoa

- TS.BSCKII.BSC. Nguyễn Duy Dương

- ThS.BSC. Nguyễn Thành Quân

- BSNT.GV. Lâm Quang Hiệt

- CNĐD. Lê Chí Huy

- CNĐD. Nguyễn Thị Lan

- CNĐD. Nguyễn Thị Trung Thuỷ

- CNKH. Ngô Hoài Nhung

- CĐĐD. Dương Thị Thu Ánh

- ĐDTH. Trần Thị Bích Nguyệt

LÃNH ĐẠO KHOA QUA CÁC THỜI KỲ

Trưởng khoa:

- PGS. Phạm Kim (1975-1994)

- TS. Phạm Thị Cơi (1994-2007)

- BSCKII. Lê Thị Lan (2007-2013)

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

- Nhiệm vụ chuyên môn

- Đo thính lực đơn âm cho trẻ em và người lớn, đo thính lực lời, giám định sức nghe, đánh giá hiệu quả máy trợ thính, điện cực ốc tai.

- Thăm dò các chức năng thính giác khách quan: đo âm ốc tai (OAE), đo điện thính giác thân não (ABR), đo đáp ứng thính giác trạng thái ổn định (ASSR).

- Soi hoạt nghiệm thanh quản khám, chẩn đoán, điều trị và tư vấn các bệnh về giọng nói, lời nói, ngôn ngữ.

- Khám, chữa bệnh tai mũi họng và tiền đình.

- Hiệu chỉnh điện cực ốc tai,

- Tư vấn, hiệu chỉnh máy trợ thính.

- Phục hồi chức năng nghe nói cho trẻ nghe kém có sử dụng máy trợ thính hoặc cấy điện cực ốc tai. - Đào tạo và nghiên cứu khoa học, Chỉ đạo tuyến dưới và Hợp tác quốc tế.

NHỮNG THÀNH TỰU CƠ BẢN

- Số liệu chuyên môn tăng đều qua các năm với số lượng đo thính lực trên 10.000 lần/ năm, nhi lượng khoảng 9500 lần/năm, Phản xạ cơ bàn đạp, OAE, ABR, ASSR khoảng 2000 lần/năm,

- Hoạt nghiệm thanh quản trên 1000lần/năm, công việc về điện cực ốc tai, phục hồi chức năng nghe nói, khám tiền đình ngày càng tăng về số lượng và nâng cao về chất lượng.