20 T11
2019

Khoa Dược

Khoa dược được thành lập từ khi thành lập Viện Tai Mũi Họng TW năm 1969 với tên gọi là Tổ Dược. Năm 1984 đổi tên thành Khoa Dược.

CÁN BỘ ĐƯƠNG NHIỆM

- ThS.DSC. Đặng Thị Trang - Phó Trưởng khoa

- ThS,DS. Vũ Năng Thỏa

- ThS,DS. Ngô Thị Thanh Tịnh

- ThS,DS. Phạm Thị Thùy An

- DSCĐ. Bùi Thị Hồng Gấm

- DSTH. Lương Thị Phương Lan

- DSTH. Nguyễn Thị Thảo

- DSTH. Hoàng Thị Thái Hòa

- DSTH. Ngô Thị Luyến

- DSTH. Nguyễn Mạnh Toàn

- DSTH. Lê Thị Quyên

- HL. Bùi Ánh Hồng

LÃNH ĐẠO KHOA QUA CÁC THỜI KỲ

Trưởng khoa:

- PGS-DS. Nguyễn Văn Sửu

- DS. Nguyễn Thị Đạm

- DS. Lê Thị Tuyền

- DS. Nguyễn Vân Thu

- DS. Bùi Thị Phượng

- ThS.DSCKII. Bùi Văn Đạm

Phó Trương Khoa

- DS. Nguyễn Thị Lan Hương

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

Chức năng:

- Khoa Dược là khoa chuyên môn chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện.

Khoa Dược có chức năng quản lý và tham mưu cho Ban giám đốc bệnh viện về toàn bộ công tác dược trong bệnh viện nhằm đảm bảo cung cấp đầy đủ, kịp thời thuốc, hóa chất có chất lượng; tư vấn, giám sát việc thực hiện sử dụng thuốc an toàn, hợp lý.

Nhiệm vụ:

- Lập kế hoạch, cung ứng thuốc đảm bảo đủ số lượng, chất lượng cho nhu cầu điều trị và thử nghiệm lâm sàng đáp ứng yêu cầu chẩn đoán, điều trị và các yêu cầu chữa bệnh khác (phòng chống dịch bệnh, thiên tai, thảm họa).

- Quản lý, theo dõi việc nhập thuốc, cấp phát thuốc.

- Đầu mối tổ chức, triển khai hoạt động của Hội đồng thuốc và điều trị.

- Nghiên cứu khoa học và đào tạo; Tham gia chỉ đạo tuyến.

- Quản lý hoạt động của Nhà thuốc bệnh viện theo đúng quy định.

NHỮNG THÀNH TỰU CƠ BẢN

Thành tích tập thể:

- Huân chương lao động hạng Ba năm 2017;

- Bằng khen của Thủ tướng chính phủ năm 2012;

- Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế năm 2008, 2010, 2018;

- Liên tục đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc từ năm 2006 đến nay.

Thành tich cá nhân:

- Danh hiệu ‘Thầy thuốc ưu tú”: ThS.DSCKII. Bùi Văn Đạm năm 2016;

- Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế: ThS.DSCKII. Bùi Văn Đạm năm 2008, 2010, 2014 và 2016;

- Chiến sỹ thi đua cơ sở: ThS.DSCKII. Bùi Văn Đạm liên tục từ năm 2006 đến 2017. ThS.DSC Đặng Thị Trang năm 2010, 2018; ThS.DS Vũ Năng Thỏa năm 2011.

Các hoạt động Văn hóa – thể thao:

- Năm 2014: Giải nhất kéo co, Giải nhì nam/nữ đi bộ cầu thang, Giải nhì tốp ca, Giải ba ứng xử trong Hội thi Văn hóa

- Thể thao nhân Kỷ niệm 45 năm thành lập Bệnh viện 14/7/1969-14/7/2014

- Năm 2018: Giải Ra tình huống cho đội bạn hay nhất, Giải khuyến khích Hội thi : Đổi mới phòng cách, thái độ phục vụ hướng tới sự hài lòng của người bệnh năm 2018.