19 T11
2019

Khoa Họng – Thanh quản

Khoa Họng – Thanh quản tiền thân là khoa Thanh học được thành lập từ ngày 9/6/1976. Trước năm 2013 khoa có 30 giường,vào các khoảng thời gian cao điểm trong năm ,khoa phải kê thêm 5-6 giường. Ngày 21/6//2019, khoa Thanh học được đổi tên thành khoa Họng – Thanh quản theo quy chế tổ chức hoạt động được Bộ y tế phê duyệt.

CÁN BỘ ĐƯƠNG NHIỆM

- BSCKII.BSCC. Nguyễn Tấn Quang – Trưởng khoa

- BSCKII.BSCC. Nguyễn Khắc Hòa – Phó Trưởng khoa

- ThS.BS.GV. Trần Hải Yến

- ThS.BS. Nguyễn Cảnh Huy

- BSNT. Phạm Thị Hiền

- CNĐD. Phạm Ngọc Hiếu

- CĐĐD. Nguyễn Thị Diệp

- CĐĐD. Nguyễn Thị Nghị

- CĐĐD. Vũ Thị Ngọc

- ĐDTH. Nguyễn Thị Minh Thư

- ĐDTH. Đặng Huyền Trang

- ĐDTH. Phạm Thúy Ngân

- HL. Đỗ Thị Lam

- HL. Nguyễn Kim Thoa

Hiện tại khoa có 50 giường điều trị với tổng số nhân viên là 13 cán bộ, trong đó bao gồm :2 BS cao cấp CKII, 03 Thạc sỹ bác si nội trú, 7 điều dưỡng và 1 hộ lý

- Từ khi thành lập đến nay, khoa Họng – Thanh quản không chỉ tham gia điều trị các các bệnh lý rối loạn giọng,giới hạn phạm vi điều trị mà còn đang điều trị nội khoa, ngoại khoa các bệnh lý thực thể của vùng thanh quản và họng miệng như vi phẫu thanh quản, cắt u thanh quản lành tính, phẫu thuật liên quan tới vùng hầu họng: amydan, tổ chức VA mà còn các bệnh lý Tai Mũi Họng khác.

LÃNH ĐẠO KHOA QUA CÁC THỜI KỲ

Trưởng khoa:

- PGS. Lê Sỹ Nhơn

- PGS-TS. Trần Công Hòa

- BSCKII. Phạm Thị Ngọc

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

- Khoa Họng – Thanh quản có chức năng khám chữa bệnh, tư vấn và đưa ra các phác đồ và phương thức điều trị bằng phương pháp nội khoa và ngoại khoa các bệnh lý vùng họng – thanh quản và điều trị các bệnh khác thuộc linh vực Tai Mũi Họng.

- Là cơ sở đào tạo thực hành các sinh viên, học viên sau đại học về Tai Mũi Họng nói chung và Họng – Thanh quản nói riêng theo khung của bộ y tế.

NHỮNG THÀNH TỰU CƠ BẢN

- Hoàn thành nghiên cứu đề tài cấp bộ: Nghiên cứu bệnh giọng thanh quản của giáo viên tiểu học Hà Nội. - Hoàn thành đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu vệ sinh giọng nói cho người bệnh sau phẫu thuật u lành tính dây thanh.

- Hiện tại, khoa đang nghiên cứu đánh giá kết quả phẫu thuật u lành tính thanh quản bằng phân tích chất thanh.

- Ứng dụng nội soi hoạt nghiệm thanh quản, nội soi ống mềm trong chẩn đoán vào điều trị u lành tính thanh quản - Áp dụng các phương pháp mới trong điều trị: cắt các khối u lành tính thanh quản bằng hummer; cắt A- nạo VA bằng coblator, plasma

- Hoàn thành các chỉ tiêu chuyên môn. Năm 2018 khoa Họng thanh quản đã điều trị nội trú cho 1742 lượt bệnh nhân, phẫu thuật cho 1722 bệnh nhân.

- Tỷ lệ sử dụng giường bệnh trung bình đạt 85%,

- Cán bộ công chức của khoa tích cực tham gia đầy đủ công tác đào tạo chỉ đạo tuyến

- Tham gia đào tạo bác sỹ CKĐH, BS CKI, cao học, bác sỹ nội trú, các lớp điều dưỡng chuyên khoa - Hợp tác với các tổ chức trong nước và quốc tế.

Thi đua khen thưởng:

Tập thể:

- Bằng khen của bộ y tế năm 2007

- Bằng khen của thủ tướng chính phủ năm 2008

- Huân chương lao động hạng ba năm 2012

- Bằng khen của bộ trưởng bộ y tế năm 2010, 2011, 2015, 2017

- Bằng khen của bộ y tế tập thể lao động xuất sắc trong các năm 2012, 2013, 2015, 2016, 2017, 2018

Cá nhân:

- Danh hiệu thầy thuốc Ưu tú PGS Lê Sỹ Nhơn, PGS Trần Công Hòa, Bs Cao cấp Nguyễn Tấn Quang.

- Bằng khen của Bộ trưởng Bộ y tế cho Nguyễn Thị Phương Liên ( 2007, 2010), Văn Thị Chiên (2013) - Chiến sỹ thi đua CS năm 2009 cho Văn Thị Chiên

- Bằng khen Thủ tướng chính phủ năm 2014 cho BSCKII.BSCC. Nguyễn Tấn Quang.

- Bằng khen của Bộ y tế cho BSCKII.BSCC. Nguyễn Khắc Hòa năm 2009, 2011, 2013)

- Bằng khen Bộ trưởng Bộ y tế năm 2015, 2017 cho BSCKII.BSCC.Nguyễn Tấn Quang

- Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở năm 2014, 2015, 2016, 2017 cho BSCKII.BSCC. Nguyễn Tấn Quang, 2010, 2017 cho Phạm Ngọc Hiếu, 2018 cho Nguyễn Thị Nghị

Phương hướng phát triển thời gian tới:

- Tiếp tục hoàn thành tốt các nhiệm vụ chức năng được giao.

- Hoàn thiện các quy trình chuyên môn về vi phẫu thanh quản, các phẫu thuật vùng họng.

 - Tăng cường đoàn kết nội bộ, trao đổi kinh nghiệm, kỹ thuật mới, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và phục vụ bệnh nhân.

- Nghiên cứu học tập, triển khai các kỹ thuật mới trong chuyên ngành Họng – Thanh Quản - Tham gia tích cực công tác chỉ đạo tuyến, hỗ trợ chuyên môn cho bệnh viện tuyến dưới.

- Tham gia công tác truyền thông giáo dục sức khỏe, phổ cập các kiến thức về vệ sinh giọng nói.