18 T11
2019

Khoa khám bệnh

Khoa Khám bệnh, tiền thân là Phòng Khám bệnh được thành lập ngay từ ngày đầu thành lập Viện Tai Mũi Họng (1969). Trải qua quá trình xây dựng và phát triển, năm 2000 để đáp ứng theo chức năng nhiệm vụ được phân công, Phòng Khám bệnh được đổi tên thành Khoa Khám bệnh như hiện nay.

CÁN BỘ ĐƯƠNG NHIỆM

- TS.BSCC. Nguyễn Thị Khánh Vân - Trưởng khoa

- BSCKII.BSC. Phạm Thắng - Phó Trưởng khoa

- ThS.BSC. Lưu Vân Anh - Phó Trưởng khoa

- GS.TSKH.DSCC. Vũ Thị Minh Thục

- TS.BS Phạm Thị Bích Thuỷ

- BSCKII. Trần Quốc Tuấn

- ThS.BSC. Trang Thanh Thủy

- Bác si Hoàng Kim Thu

- CNĐD. Nguyễn Kim Dung

- CNĐD. Nguyễn Thị Thu Huyền

- CNĐD. Ngô Thị Thanh Huyền

- CNĐD. Đỗ Thị Huyền

- CNĐD. Lê Thị Thảo

- CNCĐ. Vũ Thị Bích

- ĐDTH. Đặng Thị Liên

- ĐDTH. Chu Văn Tài

- ĐDTH. Phan Lê Thanh

- ĐDTH. Lê Anh Thư

- ĐDTH. Nguyễn Thị Thu Hương

- ĐDTH. Nguyễn Thị Mai Duyên

- ĐDTH. Đỗ Như Hoa

- ĐDTH. Ngô Thị Như

- ĐDTH. Phan Thị Thu Hương

- ĐDTH. Nguyễn Thị Thanh Mai

- ĐDTH. Nguyễn Khắc Dũng

- ĐDTH. Nguyễn Thị Bắc

- HL. Nguyễn Thị Oanh

- HL. Nguyễn Thị Thanh

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

- Khám, chẩn đoán bệnh và tư vấn điều trị cho người bệnh đến khám chữa bệnh tại bệnh viện. Điều trị ngoại trú trong chuyên khoa tai mũ họng, tham gia hội chẩn liên khoa, liên bệnh viện.

- Tham gia công tác đào tạo, NCKH, chỉ đạo tuyến và hợp tác quốc tế.

LÃNH ĐẠO KHOA QUA CÁC THỜI KỲ

Trưởng khoa:

- PGS. Lê Văn Lợi

- BS. Nguyễn Thu Dung

- BSCKII. Nguyễn Thị Tuyết Mai

- BS. Nghiêm Thị Thu Hà

Phó Trương khoa:

- BS. Nguyễn Thị Dung

- BS. Chu Văn Thọ

NHỮNG THANH TƯU CƠ BẢN:

- Hàng năm khoa luôn hoàn thành tốt và vượt chỉ tiêu kế hoạch được giao, với chất lượng và hiệu quả cao.

- Tham gia 05 đề tài NCKH các cấp trong 05 năm gần đây và nhiều sáng kiến cải tiến đã được nghiệm thu và ứng dụng trong khám chữa bệnh.

- Ứng dụng kỹ thuật mới trong điều trị các bệnh lý tai mũi họng như nang vòm, nang hố lưỡi thanh thiệt, polyp Amidal bằng Laser.

Khen thưởng:

Tập thể:

 - Huân chương Lao động hạng Ba (2014);

- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (2011);

- Bằng khen của Bộ (2008; 2009; 2011; 2014; 2015; 2017).

- Tập thể Lao động xuất sắc nhiều năm liền: 2006; 2008; 2010; 2012; 2014; 2015; 2017, 2018.

Cá nhân:

- Thầy thuốc ưu tú: BS. Chu Văn Thọ; BSCKII. Nguyễn Tuyết Mai

- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ : TS.BS. Nguyễn Thị Khánh Vân (2016)

- Bằng khen của Bộ trưởng BộY tế: TS.BS.Nguyễn Thị Khánh Vân, BSCKII. Nghiêm Thị Thu Hà; BSCKII. Phạm Thắng

- Chiến sỹ thi đua cấp sơ sở cho nhiều cá nhân trong khoa vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác chăm lo sức khỏe nhân dân.