19 T11
2019

Khoa mũi xoang

Khoa được thành lập từ những ngày đầu tiên ngay khi thành lập Viện Tai Mũi Họng, gồm có 2 phòng là Phòng điều trị tổng hợp 1 và phòng điều trị tổng hợp 2. Đến năm 1975 được đổi tên thành Khoa Tai Mũi Họng tổng hợp B6 với số giường điều trị là 20.

- Đến năm 2005 khoa được đổi tên thành Khoa Mũi xoang với số giường điều trị được nâng lên 30 giường. Theo định hướng phát triển của bệnh viện, tháng 7/2013, Khoa Tai Mũi Họng Tổng hợp (trước kia là Khoa Tự nguyện) được sát nhập vào Khoa Mũi xoang, nâng số giường bệnh hiện nay là 50 giường.

- Hiện nay, Đội ngũ cán bộ nhân viên của khoa gồm 16 người: 1 PGS-TS, 2 nghiên cứu sinh, 4 Thạc sỹ-Bác sỹ nội trú, 1 điều dưỡng trình độ thạc sỹ, 7 cử nhân điều dưỡng và trung học, 1 hộ lý.

CÁN BỘ ĐƯƠNG NHIỆM

- ThS.BS. Hà Minh Lợi - Trưởng khoa

- ThS.BSC. Nguyễn Thanh Thủy – Phó trưởng khoa

- PGS.TS.BSCC. Võ Thanh Quang

- ThS.BS. Trần Thu Hằng

- BSNT. Nguyễn Toàn Thắng

- BSNT. Nguyễn Mạnh Minh

- BS. Trần Anh Văn

- CNĐD. Vũ Thộ Điểm

- CNĐD. Hoàng Thị Lan Anh

- CNĐD. Nguyễn Thị Vân Anh

- CNĐD. Nguyễn Thị Hồng Tách

- CNĐD. Trần Thị Thanh Xuân

- CNĐD. Trần Thị Thiện

- ĐDTH. Nguyễn Thị Hoa

- ĐDTH. Vương Kim Thoa

- HL. Nguyễn Sơn Hà

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

- Khám chẩn đoán, tư vấn và điều trị các bệnh lý về mũi xoang và bệnh lý khác thuộc chuyên khoa tai mũi họng. Triển khai các ki thuật mới về chuyên ngành tai mũi họng.

- Đào tạo – Nghiên cứu khoa học – Chỉ đạo tuyến dưới.

- Hợp tác quốc tế. - Truyền thông giáo dục sức khỏe.

LÃNH ĐẠO KHOA QUA CÁC THỜI KỲ

Trương khoa:

- GS. TS Ngô Ngọc Liễn.

- PGS. TS.BSCC. Võ Thanh Quang.

- BS. Trần Khánh Hòa (Trưởng khoa TMH Tổng hợp).

- BSCKII. Đinh Thị Thu Hương (Trưởng khoa TMH Tổng hợp).

Phó trương khoa:

- BSCKII. Nguyễn Thị Xuân Thúy.

- BSCKII Nguyễn Thị Minh Tâm.

NHỮNG THÀNH TỰU CƠ BẢN

- Khoa liên tục hoàn thành và vượt chỉ tiêu được giao, đảm bảo an toàn và hiệu quả điều trị. Góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ y tế của bệnh viện.

- Thường xuyên cập nhật các kiến thức của thế giới và triển khai nhiều ki thuật mới như: phẫu thuật nội soi sử dụng hệ thống định vị để điều trị các bệnh lý viêm xoang sàng – hàm – trán – bướm, PTNS lấy u mũi xoang…