19 T11
2019

Khoa Phẫu thuật Tạo hình Thẩm Mỹ

Khoa Phẫu thuật Tạo hình- Thẩm Mỹ (PTTH- TM), tiền thân là khoa Phẫu thuật Chỉnh hình, được thành lập ngày 16 tháng 5 năm 2005. Qua quá trình xây dựng và phát triển, để đáp ứng với chức năng, nhiệm vụ, ngày 21/6/2019 khoa Phẫu thuật Chỉnh hình được đổi tên thành Khoa Phẫu thuật Tạo hình - Thẩm mỹ. Quy mô 26 giường bệnh nội trú.

CÁN BỘ ĐƯƠNG NHIỆM

- PGS.TS.GVCC. Phạm Tuấn Cảnh – Trưởng khoa

- ThS.BSC. Nguyễn Nhật Linh – Phó trưởng khoa

- BSNT. Hoàng Hòa Bình

- BSNT. Lê Thúy An

- BSNT. Nguyễn Thị Huệ

- BSNT. Nguyễn Thanh Minh

- CNĐD. Nguyễn Thị Hoài

- CNĐD.Nguyễn Thị Ngọc Hoa

- CNĐD.Nguyễn Thị Thanh Tú

- ĐDCĐ.Trần Minh Thúy

- ĐDTH. Bùi Thị Hoa

- ĐDTH.Nguyễn Thị Thủy Tiên

- ĐDTH.Ninh Thị Thái Hòa

- HL. Dương Thị Nga

CHỨC NĂNG, NHIÊM VỤ

- Khám và điều trị các trường hợp cần tạo hình, phẫu thuật thẩm mỹ

- Điều trị các bệnh lý khác về Tai Mũi Họng.

- Tham gia công tác nghiên cứu khoa học của BV

- Đào tạo, chỉ đạo tuyến - Công tác Hợp tác Quốc tế.

- Quản lý người bệnh nội trú

LÃNH ĐẠO KHOA QUA CÁC THỜI KỲ

Trưởng khoa :

- PGS.TS.GVCC. Phạm Tuấn Cảnh (Từ năm 2005 đến nay)

Phó Trưởng khoa :

- ThS.BS. Nguyễn Duy Sơn (2006- 2010)

- ThS.BSC. Nguyễn Nhật Linh (Từ năm 2014 đến nay)

NHỮNG THANH TỤU CƠ BẢN

Triển khai thành công các kỹ thuật

- Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ dị tật mũi; tai và các dị tật vùng mặt.

- Phẫu thuật điều trị bệnh lý và các đường rò vùng đầu mặt cổ Điều trị các bệnh lý khác của chuyên khoa Tai mũi họng:

- Tiến tới phẫu thuật vi phẫu chuyển vạt tự do và lắp ghép tai giả…

Công tác nghiên cứu khoa học:

- Thực hiện nhiều Đề tài Cấp nhà nước; đề tài cấp Bộ và cấp Cơ sở

- Áp dụng các phương pháp mới trong điều trị phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ.

Hợp tác quốc tế: - Tăng cường hợp tác Quốc tế với các tổ chức FACE TO FACE, HUGS, REI, nhận chuyển giao kỹ thuật mới

Thi đua khen thưởng:

- Tập thể được nhận Bằng khen Bộ Y tế: Năm 2009, 2013

- Tổ lao động xuất sắc, giỏi, tiên tiến trong các năm: 2008, 2009, 2010, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 Cá nhân:

- Bằng khen Bộ Y tế: Nguyễn Thúy Vinh (năm 2008 và 2013), BS. Nguyễn Nhật Linh (năm 2009, 2015)

- Chiến sỹ thi đua: BS. Nguyễn Nhật Linh (năm 2009, 2013, 2014, 2015), ĐD. Nguyễn Thúy Vinh (năm 2005, 2016, 2017)