19 T11
2019

Khoa Tai

Khoa Tai có lịch sử phát triển lâu đời cùng với sự ra đời và phát triển của Bệnh viện, được thành lập ngày 22/3/1975, tháng 6/2005 được tách ra thành khoa Tai và khoa Tai thần kinh, tháng 8/2013 hai khoa này được sát nhập thành Khoa Tai - Tai thần kinh.

Từ tháng 01/2019 Khoa Tai – Tai thần kinh được tách ra thành khoa Tai và Khoa Tai thần kinh.

CÁN BỘ ĐƯƠNG NHIỆM

- TS.BSC. Nguyễn Hoàng Huy – Trưởng khoa

- TS.BS.GVC. Nguyễn Tố Uyên

- BSCKII. Lê Thị Thu Hà

- BSNT. Nguyễn Thị Linh Chi

- CNĐD. Đỗ Thị Thu Thuỷ

- CNĐD. Mã Mai Hương

- CNĐD. Vũ Thị Nhàn

- ĐDTH. Bùi Thị Thu Hà

- ĐDTH. Hoàng Kim Thư

- ĐDTH. Nguyễn Thị Phượng

- ĐDTH. Vũ Thanh Tú

- HL. Nguyễn Thị Hằng

LÃNH ĐẠO KHOA QUA CÁC THỜI KỲ

Trưởng khoa:

- GS.TS. Lương Sỹ Cần

- PGS.TS. Lê Sỹ Nhơn

- TS. Trần Lê Thủy

- PGS.TS. Nguyễn Tấn Phong

- PGS.TS. Đoàn Thị Hồng Hoa (Phó Trưởng khoa phụ trách)

Phó Trương khoa:

- ThS.BS. Nguyễn Thị Vân Hương

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

- Khám, chữa bệnh chuyên sâu về tai, tai thần kinh, nền sọ ở tuyến cao nhất, phối hợp điều trị các bệnh lý khác trong chuyên ngành tai mũi họng.

- Cập nhật và phát triển kỹ thuật mới, ứng dụng trong phòng bệnh, khám chữa bệnh tai mũi họng

- Tham gia đào tạo, nghiên cứu khoa học, chỉ đạo tuyến và hợp tác quốc tế

NHỮNG THÀNH TỰU CƠ BẢN

Nghiên cứu khoa hoc:

- Đề tài nghiên cứu khoa học cấp nhà nước:

+ Nhiễm khuẩn đường thở trên cấp tính; Phòng chống điếc và nghễnh ngãng.

+ Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật tiên tiến điều trị một số bệnh tai mũi họng với đề tài nhánh: “cấy điện cực ốc tai điều trị điếc bẩm sinh”.

- Đề tài khoa học cấp thành phố: Nghiên cứu điều chế, tiêu chuẩn hóa dị nguyên lông vũ để ứng dụng trong chẩn đoán và điều trị hen phế quản, viêm mũi dị ứng