19 T11
2019

Khoa Tai Mũi Họng Trẻ em

Khoa Tai Mũi Họng Trẻ em được thành lập tháng 6/1976. Hiện nay khoa có 16 CBVC, với 06 bác sỹ đều có trình độ sau đại học cùng đội ngũ các điều dưỡng là cử nhân đại học và cao đăng, điều dưỡng trung cấp chuyên khoa tai mũi họng.

CÁN BỘ ĐƯƠNG NHIỆM

- ThS.BSC. Lê Anh Tuấn – Trưởng khoa

- TS.BSC Nguyễn Thu Hương – Phó Trưởng khoa

- BSCKII. Đới Xuân An

- ThS.BS Mai Ý Thơ

- TS.BS Bùi Thế Anh

- ThS.BS Biện Văn Hoàn

- ĐDCN. Phạm Thị Hồng Tú

- ĐDCĐ. Nguyễn Thu Nga

- ĐDTC. Ngô Thị Hương Giang

- ĐDTC. Phạm Thị Thanh Tâm

- ĐDTC. Trần Thị Thanh Huyền

- ĐDCN. Trương Hồng Nga

- ĐDTC. Lương Ngọc Lan

- ĐDCĐ. Đỗ Thị Oanh

- ĐDTC. Hoàng Thị Bích Liên

- HL. Chu Thị Phương Lan

LÃNH ĐẠO KHOA QUA CÁC THỜI KỲ

Trưởng khoa:

- BS. Nguyễn Thị Liên (1976-1981)

- PGS-TS. Nguyễn Hoàng Sơn (1983-2001)

- BSCKI. Đinh Thị Vinh (2002-2003)

- PGS-TS. Nguyễn Ngọc Dinh (2003-2007)

- PGS-TS. Nguyễn Thị Hoài An (2010-2011)

- ThS.BS Nguyễn Công Thành (2011-2020)

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

- Đảm bảo công tác điều trị tuyến cao nhất về tai mũi họng trẻ em.

- Khám và điều trị tất cả các bệnh lý chuyên khoa tai mũi họng trẻ em

- Tham gia nghiên cứu khoa học trong nước và quốc tế

- Tham gia đào tạo giảng dạy Bác si và điều dưỡng chuyên khoa tai mũi họng phạm vi toàn quốc

- Tham gia tuyên truyền giáo dục sức khỏe cộng đồng linh vực tai mũi họng

- Tham gia công tác tuyến

NHỮNG THÀNH TỰU CƠ BẢN

- Tham gia nhiều đề tài NCKH cấp Nhà nước, cấp bộ và cấp cơ sở

- Áp dụng các phương pháp mới trong diều trị các bệnh lý tai mũi họng ở trẻ em

- Triển khai phẫu thuật nội soi trong phẫu thuật cholesteatoma tai bẩm sinh

- Xây dựng qui trình điều trị viêm tai xương chũm cấp xuất ngoại sau tai

- Phẫu thuật các nang và đường dò bẩm sinh vùng cổ trẻ em

- Tham gia công tác đào tạo cán bộ chuyên khoa, công tác chỉ đạo tuyến, chuyển giao chuyên môn kỹ thuật cho tuyến dưới.

Danh hiệu thi đua:

- Bằng khen Bộ trưởng BYT tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc năm 2015, 2017

- Nhiều giấy khen của Giám đốc Bệnh viện cho tập thể khoa đã tham gia các phong trào thi đua thể thao văn nghệ...

- Bằng khen Bộ trưởng BYT tặng danh hiệu cá nhân Nguyễn Thu Hương năm 2014, 2019

- Bằng khen Bộ trưởng BYT tặng danh hiệu cá nhân Trương Hồng Nga năm 2018

- Chiến si thi đua cơ sở các năm từ 2014 đến nay: + Nguyễn Thu Hương + Bùi Thế Anh + Phạm Thị Hồng Tú + Trương Hồng Nga + Phạm Thị Thanh Tâm + Ngô Hương Giang