19 T11
2019

Khoa Tai - Thần Kinh

Khoa Tai thần kinh được thành lập tháng 6/2005, trên cơ sở tách từ khoa Tai.

- Tháng 8/2013, sát nhập 2 khoa thành khoa Tai - Tai thần kinh.

- Tháng 1/2019, Khoa Tai - Tai thần kinh tách thành 2 khoa là Khoa Tai thần kinh và Khoa Tai như hiện nay.

CÁN BỘ ĐƯƠNG NHIỆM

- ThS. BS. Lê Hồng Anh – Trưởng khoa

- PGS.TS. BSCC. Lương Hồng Châu

 - BSCKII.BSC. Ngô Thuỳ Nga

- BSCKII. Lê Hồng Ánh

- CNĐD. Phạm Mai Phương

- CĐĐD. Nguyễn Thị Tuyết Mai

- CĐĐD. Đinh Thị Ngọc

- ĐDTH. Nguyễn Thị Lan Anh

- ĐDTH. Nguyễn Thị Hà

- ĐDTH. Phạm Thị Linh

- HL. Nguyễn Thị Huyền

Hiện nay khoa Tai thần kinh có 9 cán bộ, trong đó có: 01 PGS.TS, 02 BSCKII, 01 Ths -BSNT, 01 CN.ĐD, 02 CĐĐD, 02 ĐDTC.

LÃNH ĐẠO KHOA QUA CÁC THỜI KỲ

Trưởng khoa:

- PGS.TS.BSCC. Lương Hồng Châu

Phó Trưởng khoa

- PGS.TS. Đoàn Thị Hồng Hoa

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

- Khám chữa bệnh chủ yếu là bệnh nhân tai, tai- thần kinh, và các bệnh về tai mũi họng.

- Ứng dụng, cập nhật và phát triển kỹ thuật mới, kỹ thuật chuyên sâu trong điều trị.

- Tham gia đào tạo, NCKH, Chỉ đạo Tuyến và Hợp tác quốc tế

NHỮNG THÀNH TỰU CƠ BẢN

- Hàng năm đều hoàn thành và vượt các chỉ tiêu chuyên môn được giao với chất lượng cao, điều trị hiệu quả.

- Tiếp nối các thế hệ đi trước về phát triển khoa học kỹ thuật, áp dụng kỹ thuật mới. Nhiều đề tài NCKH được ứng dụng vào điều trị cho người bệnh thành công.

- Đề tài nghiên cứu khoa học cấp nhà nước:

+ Nhiễm khuẩn đường thở trên cấp tính; Phòng chống điếc và nghễnh ngãng.

+ Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật tiên tiến điều trị một số bệnh tai mũi họng: Đề tài nhánh là”Cây điện cưc ốc tai điều tri điếc bẩm sinh”.

- Hợp tác với các hãng thiết bị điện cực ốc tai Cochlear, Medel trong nước và trong khu vực Châu Á- Thái Bình Dương, Asian.

Thi đua khen thưởng:

Tập thể:

- Huân chương Lao động hạng Ba: Khoa Tai thần kinh (2012).

- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2009.

- Bằng khen của Bộ Y tế: năm 2008, 2010, 2011, 2013, 2014,

- Danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc do Bộ Y tế trao tặng 2008, 2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 Cá nhân:

- Thầy thuốc nhân dân: PGS.TS Lương Hồng Châu (2017)

- Huân chương Lao động hạng Ba: PGS.TS.BSCC. Lương Hồng Châu (năm 2011).

- Bằng khen của Bộ Y tế: PGS.TS.BSCC. Lương Hồng Châu ( năm 2007; 2008; 2010; 2011; 2012; 2013). BS Lê Hồng Anh ( 2016, 2018).

- Chiến sỹ thi đua cấp Bộ: PGS.TS.BSCC. Lương Hồng Châu (năm 2011, năm 2014).

- Giải thưởng KOVA năm 2012: PGS.TS.BSCC. Lương Hồng Châu.

- Bằng khen sáng tạo tuổi trẻ: PGS.TS. Đoàn Hồng Hoa ( năm 1998).