20 T11
2019

Khoa xét nghiệm tổng hợp

Khoa xét nghiệm tổng hợp, tiền thân là Khoa Y học cơ sở được thành lâp vào năm 1971, ngay sau khi Viện Tai Mũi Họng được thành lập theo Quyết định số 111/CP ngày 14/7/1969 của Hội đồng chính phủ. - Năm 2005 khoa được đổi tên thành Khoa Xét nghiệm Tổng hợp như hiện nay.

CÁN BỘ ĐƯƠNG NHIỆM

- ThS, BSC. Đỗ Xuân Anh – Trưởng khoa

- BSCKI. BSC. Đặng Thị Thanh Hằng

- BSCKI. Đào Thị Anh Thư

- CN. Nguyễn Hồng Lâm

- CN. Hà Hữu Long

- CN. Vũ Thị Mỹ Ngọc

- CN. Trần Thị Nhung

- CNCĐ.Trần Quỳnh Trang

- CNCĐ. Phạm Thị Diệp

- ĐDTH. Nguyễn Thị Định

- TC. Đào Minh Loan

 

LÃNH ĐẠO KHOA QUA CÁC THỜI KỲ

Trưởng khoa:

- GS. Nguyễn Văn Hướng

- TS. Vũ Công Cường

- BSCKI. Đặng Thị Thanh Hằng

Phó Trương khoa:

- BS. Phạm Kim Loan

- DS. Phạm Kim Thanh

- BS. Hoàng Thị Hương

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

Khoa xét nghiệm tổng hợp là khoa Cận lâm sàng thực hiện các kỹ thuật xét nghiệm:

- Sinh hoá: sinh hóa máu, sinh hóa nước tiểu.

- Huyết học: Đông máu, tế bào máu, huyết tủy đồ truyền máu, test HIV, test HBSAg.

- Vi sinh: Nhuộm soi, nuôi cấy (Định danh và làm KSĐ)

Giải phẫu bệnh:

- Xét nghiệm về bệnh học, tế bào học

- Định hướng phát triển một số phòng các kỹ thuật chuyên sâu: phòng giải phẫu bệnh sẽ triển khai việc xét nghiệm hóa mô miễn dịch và sinh thiết tức thì, phòng sinh hóa sẽ triển khai xét nghiệm chuyên sâu trong linh vực Tai Mũi Họng.

- Tham gia công tác nghiên cứu khoa học, ứng dụng kỹ thuật mới phát triển chuyên môn, khoa học công nghệ phục vụ người bệnh.

NHỮNG THÀNH TỰU CƠ BẢN

- Linh vực chuyên môn: Hàng năm Khoa tiếp nhận và làm xét nghiệm cho khoảng 350 nghìn lượt bệnh nhân

Danh hiệu thi đua:

Tập thể:

- Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế : 2015, 2018

- Tập thể lao động xuất sắc: 2016,2017, 2018

Cá nhân:

- Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế: ThS. BSC Đỗ Xuân Anh, CN. Nguyễn Hồng Lâm, CN. Trần Thị Nhung.

- Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở 2015-2018: CN. Trần Thị Nhung, CN.Vũ Thị Mỹ Ngọc, CN. Trần Quỳnh Trang.

- Bằng khen của Công đoàn Y tế Việt Nam: ThS. BSC Đỗ Xuân Anh