Các khoa trung tâm

Khoa Tai Mũi Họng Trẻ em
19 T11
2019
Khoa Tai Mũi Họng Trẻ em được thành lập tháng 6/1976. Hiện nay khoa có 16 CBVC, với 06 bác sỹ đều có trình độ sau đại học cùng đội ngũ các điều dưỡng là cử nhân đại học và cao đăng, điều dưỡng trung cấp chuyên khoa tai mũi họng.
Xem chi tiết